Tarih: 03 Ocak 2019, 07:47
Okunma: 276 Kez Görüntülendi

540 HA.LIK RİSKLİ  ALANIN 101 HA.LIK KISMINDA BAKANLIKÇA YAPILAN PARSELASYON PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI MAHKEMECE İPTAL EDİLDİ

 

İzmir 6. İdare Mahkemesi'nde görülen ve vatandaşlarımızca açılan  2017/697 E. ve 2017/743E. Sayılı davalarda;  İzmir ili,Karabağlar İlçesi sınırlarında  6306 sayılı kanun çerçevesinde ilan edilen 540 hektarlık Riskli Alanın yaklaşık 101 hektarlık kısmında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 17.01.2017 tarih ve 1077 sayılı işlemle onaylanan 3194 sayılı yasanın 18.maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması ile dayanağı olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı iptal edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca söz konusu bölgede belediyemiz ve vatandaşlarca açılan davalar sebebiyle iki yıl içerisinde 5 defa imar planı yapılmış nihayetinde de parselasyon planı yapılmıştır. Parselasyon Planı aşamasında vatandaşların parsellerinin bir kısmını acele kamulaştırmalar yapılmış ve kat karşılığı ihaleye verilmiştir. İhaleyi alan firma kamuoyuna da yansıdığı gibi inşaatlara başlamış ancak kaba inşaat aşamasında iken işçiler işten çıkartılmış ve çalışmalar durdurulmuştur.

İzmir 6. İdare mahkemesinde görülen 2017/697 E. ve 2017/743E. Sayılı davalarda verilen kararlar bu çerçevede göz önüne alınmalıdır. İptal edilen parselasyon planında ve imar planında iptal gerekçeleri dikkatli bir şekilde incelenmeli ve daha fazla mağduriyet yaratılmamalıdır.  Bu bölgenin yanında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde %100 uzlaşma ile binalar tamamlanmış vatandaşlarımız yeni evlerine taşınmıştır. Türkiye’ye örnek bu proje Bakanlıkça da örnek alınmalıdır. Kentsel dönüşüm boş alanların imara açılması olmamalıdır. Depreme güvensiz binaların yenilenerek yeşil alanı, okulu, yollarıyla tüm sosyal- teknik altyapı alanlarıyla yaşanabilir çevreler ve şehirler oluşturulmalıdır.

Yerel yönetimler devre dışı bırakılarak kentsel dönüşüm yapılamaz. Daha öncede belirttiğimiz gibi iki tane kentsel dönüşüm yasası birleştirilmelidir. Kentsel dönüşüm yerel yönetimlerce yapılmalı, Bakanlık ise denetlemelidir.

Karabağlar Belediyesi olarak biz vatandaşlarımızın lehine olacak doğru projelerin her zaman yanındayız. Ancak vatandaşlarımızın aleyhine olacak, onun hakkını hukukunu korumayan  hangi proje olursa olsun karşısında önce Karabağlar Belediyesi olarak bizi bulur.

 

 

 

 

Top