Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat

Tarih: 07 Haziran 2022, 10:11
Okunma: 153 Kez Görüntülendi

DUYURU

Fen heyeti raporu için tıklayınız.

            İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Şehitler Mahallesi, 52/23 Sokak No:6 adresinde ve tapunun 31518 ada 13 parselinde kayıtlı taşınmazdaki binanın yıkılacak derecede tehlike arzetmesinden dolayı 3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesine Belediyemizce yasal işlemlere başlanmıştır.

            Taşınmaz üzerindeki bina sahiplerinden Ümmügül YILMAZ, Hayrunnisa MENCÜK, Ebru ÖZDİLMAÇ, Müjde YILMAZ ve Bedri YILMAZ'ın adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde güncel MERNİS adresinin işlem konusu bina olduğu tespit edilmiştir.

            3194 sayılı İmar Kanununun 39.maddesinde “..yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için Belediye veya Valilikçe 3 (üç) gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir.” hükmü gereği;

            “İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Şehitler Mahallesi, 52/23 Sokak No:6 adresinde ve tapunun 31518 ada 13 parselinde kayıtlı taşınmazdaki binanın yıkılacak derecede tehlike arz etmesinden dolayı 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.maddesine göre Fen Heyeti Raporu düzenlenmiştir. Yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde söz konusu binanın yıktırılarak mahsurların giderilmesi gerekmektedir.

         Aksi halde 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.maddesine göre mahsurlar Belediyemizce giderilerek masraflar %20 fazlasıyla tarafınızdan tahsil edilecek ve aynı yasanın 42.maddesine göre  42.345,14 TL(2022 yılı için) para cezası uygulanacaktır. Mahsurlar giderilinceye kadar oluşacak her türlü can ve mal kayıplarından tarafınız sorumlu olacaktır.”

            ilan olunur.

Top