Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


Çocuk Meclisi

III. I. Tanım ve Amaç:

Karabağlar Çocuk Meclisi, Uluslararası sözleşmeler ile yasal mevzuat gereğince çocuk kabul edilen, 0-18 yaş arası çocuklar tarafından oluşmaktadır.  Çocuk Meclisi üyeleri meclis çalışmaları kapsamına giren görevleriyle ilgili faaliyetlerde Belediyenin tüm imkânlarından yararlanabilmektedirler. Belediye ayrıca, Çocuk Meclisi´nin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve Çocuk Meclisi´ni tanıtıcı her türlü çalışmayı yapmaktadır. Meclis, çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülür. Çocukların çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Belediye tarafından danışman görevlendirilebilmektedir.

III. II. Görevleri:

  • Meclis kararlarını yürütecek olan icra kurulunu seçer,
  • Çeşitli konularda çalışmalar yapıp, İcra Kurulu´na rapor sunacak olan komisyonları seçer,
  • Kanun, tüzük, yönetmelik ve kendi çalışma yönergesinde belirtilen usullere uygun olarak toplantılar tertip edebilir,
  • Belediye hizmetleri açısından tespit ettiği eksiklikleri rapor eder,
  • Çocukların bedensel ve zihinsel gelişmeleri bakımından gerekli gördükleri hizmetleri Belediyeden talep eder,
  • Çocuk hakları konusunda çeşitli kültürel etkinlikler, kampanyalar ve eğitimler tertip eder,
  • Kamuoyuna seslerini duyurup, problemlerini gündeme getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapar,
  • Medyanın çocuk haklarına yönelik çalışmalara ilgisini çekecek tanıtım çalışmaları yapar ve destekler,

Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilkeleri ışığında ilçedeki çocukların sorunlarını tespit eder, sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunur

 Meclis Yönetmeliği

Top