Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


Danışmanlık Hizmetleri

Kadın Danışma: 414 81 14
Kadınların hiçbir ayrım gözetmeksizin başvuruda bulunabildikleri, psikolojik, hukuksal danışmanlık veren, sosyal hizmet yönlendirmelerinde bulunan, çeşitli kadın ve meslek gruplarıyla kadına yönelik şiddet, bunun nedeni olan cinsiyete dayalı ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliği konularındaki farkındalık arttırıcı çalışmalar yürüten birimdir. Kadınlara ve çocuklarına şiddetle mücadele sürecinde ihtiyaç duydukları konularda bilgi ve destek sağlar ya da sağlayabilecek kuruluşlara yönlendirir. Farkındalık arttırmaya yönelik olabildiğince yaygın eğitim programları uygular, grup çalışmaları yapar. Birimde mesai saatleri içinde, randevu sistemi ile kadınlara yönelik ücretsiz psiko-sosyal hizmetler ile görev alanıyla ilgili ücretsiz ve halka yönelik seminer, konferans ve benzeri programlar düzenlenir.


     

 

Çocuk Ergen Danışmanlığı: 414 81 14
Sosyal tehlikeler ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalıştırılan, suça itilmiş olan, kültür, eğitim ve sağlık olanaklarından yeterince yararlanamayan çocuk ve gençler öncelikli olmak koşuluyla, ilçe sınırlarında yaşayan tüm çocuk ve gençlere, yaşıtlarıyla eşit koşullara ve olanaklara ulaşımının sağlanması, çocuk suçluluğunun önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan, ihmal ve istismardan korunmaları ve topluma yeniden kazandırılması, ihtiyaçları halinde psikolojik destek vermek hizmetlerini yürütür. Birimde mesai saatleri içinde, randevu sistemi ile çocuk ve ergenlere yönelik ücretsiz psiko-sosyal hizmetler ile görev alanıyla ilgili ücretsiz ve halka yönelik seminer, konferans ve benzeri programlar düzenlenir.

 

  

Aile Çift Danışmanlığı: 414 81 14
Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmet sunulur. Birimde mesai saatleri içinde, randevu sistemi ile ailelere yönelik ücretsiz psiko-sosyal hizmetler ile aile çift danışmanlığı hizmetlerinin yanı sıra, görev alanıyla ilgili ücretsiz ve halka yönelik seminer, konferans ve benzeri programlar düzenlenir. Çift danışmanlığı için evlilik şartı aranmaz. 


  

Yaş Alanlar

Hayatın başlangıcından bitimine kadar tüm sosyal hizmetleri kapsayan insan odaklı ve çevreye duyarlı projeler üretmek olan misyonumuz doğrultusunda, yaşlıların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, dışlanmalarını önlemek, mutlu ve üretken bir birey olarak bilgilerinden de faydalanmak amacıyla bir takım sosyal, kültürel faaliyetler, kurs ve seminerler ile yeni bir yaşamın tasarlandığı kent olma yolunda çalışmalar yapılmaktadır. 

   

   

Şehit Aileleri ile Dayanışma Hizmeti: 414 81 14
Yasalar gereği şehit aileleri sosyal yardımlardan öncelikli faydalanmaktadır. Ayrıca şehit aileleriyle dayanışmak amacıyla ilçemizde ikamet eden şehit yakınlarına psiko-sosyal destek verilmektedir.

Top