Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu Çerez Politikası; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında; veri sorumlusu sıfatıyla Karabağlar Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.

Çerezler, Karabağlar Belediyesi olarak, web sitemizi ziyaretiniz esnasında sizlere daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için, size ait cihazları tanıyarak tercihlerinizin hatırlanmasını ayrıca ziyaretçi sayısı gibi verileri analiz ederek yazılımlarımızı geliştirebilmemizi sağlar.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler:

  • Zorunlu Çerezler: Sitenin görüntülenmesi esnasında cihazınıza yerleştirilen, sitenin ve sunulan elektronik hizmetlerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.
  • İşlevsel ve Analitik Çerezler: İnternet sitelerinin, kullanıcı davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne ve sitenin kullanıcı isteklerine göre optimize edilmesine imkân veren çerezlerdir.

 

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu m.5/2-c uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve aynı Kanunun m.5/2-f uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

 

Çerez İzinleri: Karabağlar Belediyesine ait internet siteleri/mobil uygulamalar/ mobil internet sitelerini kullanarak, çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz.

 

Çerez Yönetimi: Genellikle tarayıcılar, otomatik olarak çerezi kabul edecek şekilde çalışmaktadır. Tercih ettiğiniz tarayıcının ayarlar menüsünden çerezlerin kabulü, depolanması, silinmesi vb. konularda değişiklikler yapabilirsiniz. İnternet sitemizde kullanılan Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız beklendiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir.

 

İnternet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğinin korunması amacıyla; altyapı ve sistem güvenliğimize ilişkin idari ve teknik tedbirler özenle uygulanmaktadır. Bu kapsamda ayrıntılı bilgiye,  https://www.karabaglar.bel.tr adresinde bulunan Web Sitesi ve Mobil Uygulama Gizlilik Politikası ve  6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Top