Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat

 

Karabağlar Belediyesi Etik Komisyonu,25.05.2004 tarih ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ve bu kanunun 3. ve 7.Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" in 29. maddesi gereği 01/11/2017 tarih ve 17022538-900-E.3411 Sayılı Başkanlık Olur'u ile oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunda, Başkan Yardımcısı Aykut KOLATAR Başkan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Zeki YILDIRIM ile Hukuk İşleri Müdürü Banu Melek AĞAR Üye olarak görev yapmaktadır.

 

Etik Komisyonunun Görevi;

 • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
 • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.
 • Etik uygulamaları değerlendirmek.
 

KARABAĞLAR BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

Sıra No Adı Soyadı                                            Kadro Ünvanı                   Etik Komisyonu İrtibat Bilgileri

 1. Aykut KOLATAR  Başkan Yardımcısı         Başkan                        0 232 414 77 21
 2. Zeki YILDIRIM İnsan Kayn.ve Eğ.Müdürü     Üye                          0 232 414 77 01
 3. Banu Melek AĞAR Hukuk İşleri Müdürü        Üye                          0 232 414 78 40
 

ETİK   İLKELER

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

 

MEVZUAT

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete)

İLETİŞİM

Etik Komisyonu Üyesi; Zeki YILDIRIM E-Mail Adresi ; insankaynaklari@www.karabaglar.bel.tr.

Telefonu; 0 (232) 414 77 01-414 77 00

Adresi; Yeşillik Cad. No:232 Cennetoğlu Mah. Karabağlar Belediyesi- İZMİR

ETİK BAŞVURU

Başvuru ile İlgili Genel Bilgiler;

Yazılı başvurularımızın dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza,

Elektronik posta tercih edilecekse aşağıda belirtilen e-mail adresine,

Sözlü Başvuruların kurul sekreteryasına yapılması gerekmektedir. Başvuru sekreterya tarafından tutanağa geçirilerek taraflarca imza altına alınır.

Yönetmeliklerde yer alan hususlar haricindeki konularda başvuru yapılamaz

Yapılan başvurularda gizlilik esastır. Başvuruların gizli tutulması kurul sorumluluğundadır.

Etik Başvuru adresleri;

 1. Yeşillik Cad. No:232 Cennetoğlu Mah. Karabağlar Belediyesi- İZMİR
 2. aykutkolatar@karabaglar.bel.tr.

 

 

Genel Faaliyetler;

Belediyemiz Etik Komisyonunca Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamındaki iş ve işlemler gerçekleştirilmektedir.

Komisyonumuzun göreve başladığı tarihten günümüze kadar, mevcut personel ile göreve yeni başlayan personele, Etik Sözleşmesi okutturularak imzalatılmak suretiyle ilgili mevzuat gerekleri uygulanmaktadır.

 

 

Top