Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


Evlilik İşlemleri

Belediyemize bağlı 2 adet Evlendirme Memurluğu bulunmaktadır. Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin işlemleri aşağıda yazılı nikah memurluklarımızda yapılmaktadır.

 • Kibar Evlendirme Memurluğu
 • Bozyaka Evlendirme Memurluğu

 

Online Nikah Başvuru İşlemleri için tıklayınız

 

Evlenme Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve Yapılacak İşlemler

Tüm belgeler alındığı tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.

İlk Başvuru

Nüfus Cüzdanı asılları ile 1’er vesikalık fotoğrafla kadın ve erkek birlikte evlendirme memurluğuna başvurur.  Burada sağlık raporu formu düzenlenerek çiftler kendi aile hekimlerine yönlendirilir. Sağlık raporu formları, aile hekimliği tarafından gerekli testler yaptırıldıktan sonra onaylanır.

Fotoğrafın, renkli ve ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.

Randevu Alma

 • Aile Hekimi tarafından onaylanan Sağlık Raporu, (fotoğraflı ve fotoğraf üzerinde de doktor kaşe ve imzası olmalıdır.
 • Nüfus Cüzdanı asılları ve fotokopileri (Yıpranmış, fotoğrafı yerinden çıkmış veya medeni hali kısmında “evli” ibaresi bulunan cüzdanlar kabul edilmez.)
 • 4’er adet vesikalık fotoğraf

Bütün evraklar tamamlandıktan sonra nikah için çiftler birlikte başvurarak nikah tarihi belirlenir. Belediyenin veznesine 01 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere Uluslararası Aile Cüzdanı ücreti 705,00 TL ve varsa nikah harcı yatırılır.

İzin Belgesi

 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 29.12.2020 tarih ve 40004962­010.07.01/140591 sayılı yazısı ile evlenecek kişilerin yerleşim yeri ve diğer adres şartı aranmazsızın evlendirme müracaatlarının herhangi bir evlendirme memurluğuna yapılması, evlendirme işlemlerinin bu evlendirme memurluğunca yapılmasına karar verilmiştir.

Evlenme İzin Belgesi yurtdışındaki konsolosluklarda nikah kıyılması gibi özel durumlar için düzenlenmektedir.

İddet Müddeti

Kadının önceki evlilik işleminin sonlanmasının ardından yeni evlilik için 300 gün bekleme süresi (İddet Müddeti) bulunmaktadır.

Bekleme süresi dolmadan evlenmek isteyenlerin Aile Mahkemesinden İddet Müddetinin kaldırılmasına ilişkin kesin karar alması gerekmektedir. Söz konusu kararın evlendirme dairesine başvuru sırasında ibraz edilmesiyle evlilik işlemleri yapılır.

18 Yaşını Doldurmayan Çiftlerde :

16 yaşını doldurmuş 17 yaşından gün almış ise mahkeme kararı,

17 yaşını doldurmuş 18 yaşından gün almış ise anne baba rızası (anne baba kimlikleri ile birlikte başvuru sırasında hazır bulunmalıdır) veya anne babanın noterden düzenlettikleri muvafakatname ile evlenebilirler.

Yabancıların Türkiye’de evlenmesi :

Eşlerden biri Türk ise bağlı bulunduğu Belediye Evlendirme Dairesine başvuru yapılır.

Yabancılar için yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin, adını, soyadını, anne-baba adı ile doğum yeri ve tarihini, medeni halini (bekar, boşanmış, dul gibi) ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir. (Evlendirme Yönetmeliği madde 20)

Evlenme ehliyet belgesinde adı-soyadı, bekar olduğu, doğum tarihi dışında başka bir bilgi yer almıyorsa, eksik bilgileri tamamlamak için kişilerden Doğum Belgesi de istenebilir.

Evlenme Ehliyet Belgeleri aşağıdaki şekillerde düzenlenebilir:

 1. Kendi ülkesinden getirmesi durumunda:

Belge mutlaka apostilli olmalıdır. Yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmeli, bu çeviri noter tarafından onaylanmalıdır.

Belge apostilli değilse :  O ülkenin Türkiye’de bulunan konsolosluğu tarafından onaylanır.

Konsolosluğu İstanbul’da olan ülkeler için; Konsolosluk onayı sonrası İstanbul Valiliği İl Hukuk İşleri Müdürlüğü veya Şişli, Fatih Kaymakamlıkları tarafından onaylanmalıdır.

Konsolosluğu Ankara’da olan ülkeler için;  Konsolosluk onayı sonrası Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır.

 1. Belge ülkesinden apostilli olarak alınıp, oradaki tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş ve noter tarafından onaylandıysa:

Yine o ülkedeki Türkiye konsolosluğu tarafından ayrıca onaylanmalıdır. Bu durumda Türkiye’de yeniden çeviri yapılması gerekmemektedir.

 1. Ülkesinden gelirken bekarlık belgesi getirmeyenler için:

Bazı ülkeler için, belge doğrudan Türkiye’de bulunan Konsolosluk tarafından düzenlenebilir. Sonrasında onay için yukarıda belirtilen yerlerden onay işlemi yapılır.

 1. Bazı ülkelerin vermiş oldukları Çok Dilli Bekarlık Belgesi ile direkt başvuru yapılabilir. Örnek: Almanya, Avusturya
 2. Belge üzerinde farklı bir tarih öngörülmemişse belgeler alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.
 3. Pasaport mutlaka bulundurulmalıdır.(Gerektiğinde çevirisi istenebilir.) Pasaporttaki bilgiler ile bekarlık belgesi ve doğum belgesindeki bilgiler birbiriyle uyumlu olmalıdır.
 4. Eşlerden biri Türkçe bilmiyorsa hem başvuru hem de nikah sırasında tercüman getirmelidir.

 

" Bir Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz. "

 

 

Top