Encümen İhaleleri
Anasayfa > İhaleler > Encümen İhaleleri

Mülkiyeti Belediyemize ait Kamu Konutlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü yöntemi ile satışı ihalesi

Tarih: 2020 Eylül 24 | İhale İlanı


Belediyemiz hizmet sınırları içinde ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde kaynağında ayrı biriktirilmesi, toplanması taşınması, ayrılmasına ve geri dönüşümüne ilişkin imtiyaz hakkının kiraya verilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesine göre açık teklif usulü yöntemi ile 12 Mart 2020 tarihinde kiralama ihalesi

Tarih: 2020 Mart 12 | İhale İlanıBelediyemize ait 7 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesine göre açık teklif usulü yöntemi ile satışı ihalesi Resimler için tıklayınız.

Tarih: 2019 Eylül 19 | İhale İlanı


Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkul Satış İhalesi yapılacaktır. Resimler için tıklayınız.

Tarih: 2019 Haziran 13 | İhale İlanı


İşyeri Kiralama İhale İlanı

Tarih: 2019 Şubat 28 | İhale İlanı


Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün sorumluluğunda bulunan alanlarda sayımı yapılan fıstık çamı ağacının ürünü olan çam kozalağı toplatılması

Tarih: 2019 Ocak 24 | İhale İlanı


 Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Kavacık Mahallesi 119 ada 3 parselde kayıtlı 10013 Sokak No:9 (zemin kat) Karabağlar/İzmir adresinde bulunan 86,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 65,00 m²'lik kısmı ile 119 ada ve 4 parselde kayıtlı 10013 Sokak No:11/B Karabağlar/İzmir adresinde bulunan 141,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 40,00 m²'lik kısmının iş yeri olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü yöntemi ile 29/11/2018 tarihinde kiralama ihalesi yapılacaktır.Fotoğraflar için tıklayınız.

Tarih: 2018 Kasım 29 | İhale İlanı


ATM yeri kiralama ihale ilanı

Tarih: 2018 Kasım 01 | İhale İlanı


Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkul Satış İhalesi yapılacaktır.Resimler için tıklayınız.

Tarih: 2018 Ekim 25 | İhale İlanı


Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkul Satış İhalesi yapılacaktır.Resimler için tıklayınız.

Tarih: 2018 Haziran 07 | İhale İlanı


Mülkiyeti Belediyemize ait  Gayrimenkul Satış İhalesi yapılacaktır. Fotoğraflar için tıklayınız.

Tarih: 2018 Nisan 19 | İhale İlanı


Mülkiyeti Belediyemize ait olan Maliyeciler Mahallesi, 34551 ada 2 parsel, 3, 7, 11, 13, 14, 15, 16 no'lu bağımsız bölümler ile 13123 ada 5 parselde bulunan 19 no'lu bağımsız bölümün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.11.2017 tarihinde satış ihalesi yapılacaktır.Fotoğraflar için tıklayınız.

Tarih: 2017 Kasım 30 | İhale İlanı


Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle 19/10/2017 Perşembe günü belirtilen muhammen bedeller üzerinden Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır.Fotoğraflar için tıklayınız.

Tarih: 2017 Ekim 19 | İhale İlanı


İmar planında rekreasyon alanı kullanımına ayrılan İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesinde bulunan 729 parsel numaralı taşınmazın 3.203,91 m²'lik kısmının kafeterya-havuz olarak; 38949 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 207,7 0 m ²'lik kısmını ise restoran -kafeterya olarak kullanılmak üzere (muhdesatlarıyla birlikte - toplam 3.411,61 m²) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü yöntemi ile 28/09/2017 tarihinde yapılacak kiralama ihalesine ilişkin fotoğraflar için tıklayınız.

Tarih: 2017 Eylül 28 | İhale İlanı


Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle 14/09/2017 Perşembe günü muhammen bedeller üzerinden Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır.

Tarih: 2017 Eylül 14 | İhale İlanı


Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malın tamamı 2886 sayılı Devlet îhale Yasasının 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle 10/08/2017 Perşembe günü  muhammen bedeller üzerinden Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır.

Tarih: 2017 Ağustos 10 | İhale İlanı


Rekreasyon alanında kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İzmir İli Karabağlar İlçesi Yurdoğlu Mahallesi Tapunun Uzundere Mahallesi 729 parsel (kiralamaya konu 3.203,91 m2.1ik kısım) ile 38949 ada ( kiralamaya konu 207.70 m2.lik kısım) parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde bulunan kafeterya, havuz ve restoran olarak (muhdesatlarıyla birlikte) toplam 3.411,6| m"'lik kısım kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 4S.maddesine göıe Açık Teklif Usulü yöntemiyle 3 yıl süreyle kiralanacaktır. Söz konusu işin ihalesi 20.07.2017 Perşembe Günü Saat 10.30'da Yıllık 340.000,00.-TL+KDV muhammen bedel üzerinden Cennetoğlu Mahallesi Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Tarih: 2017 Temmuz 20 | İhale İlanı


Top