Encümen İhaleleri
Anasayfa > İhaleler > Encümen İhaleleri


Belediyemize ait 7 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesine göre açık teklif usulü yöntemi ile satışı ihalesi Resimler için tıklayınız.

Tarih: 2019 Eylül 19 | İhale İlanı


Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkul Satış İhalesi yapılacaktır. Resimler için tıklayınız.

Tarih: 2019 Haziran 13 | İhale İlanı


İşyeri Kiralama İhale İlanı

Tarih: 2019 Şubat 28 | İhale İlanı


Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün sorumluluğunda bulunan alanlarda sayımı yapılan fıstık çamı ağacının ürünü olan çam kozalağı toplatılması

Tarih: 2019 Ocak 24 | İhale İlanı


 Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Kavacık Mahallesi 119 ada 3 parselde kayıtlı 10013 Sokak No:9 (zemin kat) Karabağlar/İzmir adresinde bulunan 86,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 65,00 m²'lik kısmı ile 119 ada ve 4 parselde kayıtlı 10013 Sokak No:11/B Karabağlar/İzmir adresinde bulunan 141,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 40,00 m²'lik kısmının iş yeri olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü yöntemi ile 29/11/2018 tarihinde kiralama ihalesi yapılacaktır.Fotoğraflar için tıklayınız.

Tarih: 2018 Kasım 29 | İhale İlanı


ATM yeri kiralama ihale ilanı

Tarih: 2018 Kasım 01 | İhale İlanı


Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkul Satış İhalesi yapılacaktır.Resimler için tıklayınız.

Tarih: 2018 Ekim 25 | İhale İlanı


Mülkiyeti Belediyemize ait Gayrimenkul Satış İhalesi yapılacaktır.Resimler için tıklayınız.

Tarih: 2018 Haziran 07 | İhale İlanı


Mülkiyeti Belediyemize ait  Gayrimenkul Satış İhalesi yapılacaktır. Fotoğraflar için tıklayınız.

Tarih: 2018 Nisan 19 | İhale İlanı


Mülkiyeti Belediyemize ait olan Maliyeciler Mahallesi, 34551 ada 2 parsel, 3, 7, 11, 13, 14, 15, 16 no'lu bağımsız bölümler ile 13123 ada 5 parselde bulunan 19 no'lu bağımsız bölümün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 30.11.2017 tarihinde satış ihalesi yapılacaktır.Fotoğraflar için tıklayınız.

Tarih: 2017 Kasım 30 | İhale İlanı


Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle 19/10/2017 Perşembe günü belirtilen muhammen bedeller üzerinden Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır.Fotoğraflar için tıklayınız.

Tarih: 2017 Ekim 19 | İhale İlanı


İmar planında rekreasyon alanı kullanımına ayrılan İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesinde bulunan 729 parsel numaralı taşınmazın 3.203,91 m²'lik kısmının kafeterya-havuz olarak; 38949 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 207,7 0 m ²'lik kısmını ise restoran -kafeterya olarak kullanılmak üzere (muhdesatlarıyla birlikte - toplam 3.411,61 m²) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü yöntemi ile 28/09/2017 tarihinde yapılacak kiralama ihalesine ilişkin fotoğraflar için tıklayınız.

Tarih: 2017 Eylül 28 | İhale İlanı


Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle 14/09/2017 Perşembe günü muhammen bedeller üzerinden Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır.

Tarih: 2017 Eylül 14 | İhale İlanı


Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz malın tamamı 2886 sayılı Devlet îhale Yasasının 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemiyle 10/08/2017 Perşembe günü  muhammen bedeller üzerinden Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır.

Tarih: 2017 Ağustos 10 | İhale İlanı


Rekreasyon alanında kalan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İzmir İli Karabağlar İlçesi Yurdoğlu Mahallesi Tapunun Uzundere Mahallesi 729 parsel (kiralamaya konu 3.203,91 m2.1ik kısım) ile 38949 ada ( kiralamaya konu 207.70 m2.lik kısım) parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde bulunan kafeterya, havuz ve restoran olarak (muhdesatlarıyla birlikte) toplam 3.411,6| m"'lik kısım kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 4S.maddesine göıe Açık Teklif Usulü yöntemiyle 3 yıl süreyle kiralanacaktır. Söz konusu işin ihalesi 20.07.2017 Perşembe Günü Saat 10.30'da Yıllık 340.000,00.-TL+KDV muhammen bedel üzerinden Cennetoğlu Mahallesi Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Tarih: 2017 Temmuz 20 | İhale İlanı


Top