Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


Hatice GÜMÜŞ
ARŞİV MÜDÜRÜ


Müdürlüğümüz, belge yönetimi ve arşiv prensiplerini uygulayarak belediyemiz birimlerinde tüm belge ve arşiv işlemlerini bilgi çağının gerekliliklerini karşılayacak biçimde, bilişim teknolojilerini kullanarak etkin yönetmek ve yürütmekle görevlidir.


Çalışma İlke ve Sorumluluğumuz

 

 • Belediyemizde geniş kapsamlı bir belge yönetimi ve arşiv sistemi oluşturmak ve
 • sürdürmek,
 • Belediyemiz tüm birimlerinde formatına bakılmaksızın üretilen belgelerin ekonomik
 • ve etkin yönetimi için aktif ve sürdürülebilir programlar uygulamak,
 •  Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
 •  Belediyemizde belge yönetimi ve arşiv prensiplerinin öğretilmesini ve uygulanmasını
 • sağlamak,
 • Belediyemizde yasal, mali, idari işlemler ve kararlar için doğru bilgi ve belgeye erişimi
 • sağlamak,
 • Belgelerin üretilmesi, dosyalanması, erişimi, alıkonması ve tasfiyesinde ileri ve
 • yenilikçi teknolojilerin kullanılmasını sağlamak,
 • Belgelerin dosya bütünlüğü ve içerik orijinalliğini koruyarak ve dijital ortamda iş
 • akışları içerisine dahil ederek kurum içi verimliliğin arttırılmasını sağlamak,
 • Arşiv belgelerinin belirlenmesi ve tarihi belgelerin kurum arşivine ve Devlet
 • Arşivlerine gönderilmesini sağlamak,
 • Belediyemizin tüm birimlerinde yazılı haberleşme, dosyalama ve arşivleme işlemlerini
 • bütünsel bir yapıya ve standartlara kavuşturmak ve böylece elektronik belge yönetimi
 • ve arşiv çalışmalarına temel oluşturmak,
 • Belediyemizin e-belge/dosya yönetimi ve dijital arşiv sistemine geçişini sağlamak ve
 • sürdürmek.
Top