Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


İDARİ İŞLER BİRİMİ

        Müdürlüğümüzde tüm Memur ve İşçi olarak çalışanların özlük hakları ile puantaj işlemleri ve dosyalarının tutulması, birimimizce gerçekleştirilmektedir. Tüm personelin yıllık istihkaklarının temin ve dağıtımı sağlanır. Memur personele melbusat verilmesi ve işçi personellerin Toplu İş Sözleşmesi hükümleri gereğince iş elbisesi, ayakkabı, yoğurt, havlu, sabun vb. dağıtımını tüm personelimiz ile diyalog içinde takip ve kontrolü ve tüm yazışmaları birimimiz tarafından gerçekleştirilir. İşçi, Memur puantajlarının, senelik izinlerinin, sağlık raporlarının güncel takibi sonunda aylık puantajlara göre işçi ve memur maaş çizelgelerinin hazırlanması gibi işlemlerde İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve İşçi Personel Birimi ile koordineli olarak çalışır. Telefon, telsiz vb. kullanımından doğan faturaların takip edilerek ödeme işlemlerinin zamanında yapılmasını ve bu işlemlerden doğan yazışmalar birimimiz tarafından gerçekleştirilir. Diğer Müdürlüklerle irtibatı sağlar. Ayrıca tüm yazışmaları takip ederek kayıtların tutulması ve bilgisayara geçilmesi birimimiz tarafından gerçekleştirilir. Müdürlüğümüze ait Demirbaş kayıtlarının tutulması giriş, çıkış, hurda kayıtlarının tutulması ve kontrolünün yapılması sağlanmaktadır. Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen İhale, Avans, Doğrudan Temin, Demirbaş, Ayniyat yazışmaları birimimiz tarafından yürütülür. Bu konuda İkmal ve Bakım Onarım Birimi, Ambar Birimi ve Taşıt Sevk Birimi ile koordineli olarak çalışmaktadır.

İKMAL BAKIM VE ONARIM BİRİMİ

        Birimimiz Tüm Karabağlar Belediyesi hizmet taşıtlarının bakım onarım ve yenileştirme işlemlerini yürütmektedir. Araç Kabul kısmına getirilen taşıtın arızaları bilgisayara kaydedilerek iş emri oluşturulur. Arızalı taşıt ustabaşının kontrolünü müteakip arıza veya arızalarla ilgili bölüme sevk edilerek taşıtın arızaları giderilmeye başlanır. Arızalarla ilgili yedek parçalar tespit edildikten sonra Birim Yetkilisi ve ustabaşının denetiminde Ambar Birimine Taşınır İstek Belgesi Talep Formu düzenlenerek mevcut parçalar alınır. Müdürlüğümüzce ve diğer Müdürlüklerce yıl içerisinde sarf edilecek akaryakıt (LPG Tüp Dolumu, Benzin, Kırsal Motorin, Motorin, Kalorifer Yakıtı, Madeni Yağ) vb. ihtiyaçlar için diğer Müdürlüklerle görüşülerek; Geçmiş yılların sarfiyatı dikkate alınarak, Müdürlüğümüze bakım ve onarım için gönderilen motorlu hizmet taşıtlarının yedek parça, akü, lastik, oto boyası ve bunun gibi malzemelerin Ambar Birimi stoklarından temin edilmeyen yedek parçalar ile diğer malzemeler 4734 sayılı İhale Kanununun 19. maddesi Açık İhale Usulü kapsamında satın alınmakta, Müdürlüğümüz tarafından piyasadan alınan ve yaptırılan alımlar ile 4734 sayılı İhale Kanununun 3/e kapsamında D.M.O.nden alımlar yapılmaktadır. İhale sürecinde acil işlerde; yedek parça ve diğer ihtiyaçlarımız İhale Kanununun 22/d maddesi Doğrudan Temin veya Avansla temin edilmektedir. İş ve İşlemler kapsamında ihale dosyaları bu birimimiz tarafından düzenlenir ve hazırlanır. Yapılması düşünülen ihalelerle ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü?yle birlikte hareket edilmektedir. Alınan Malzemelerin günlük, haftalık, aylık bazda tüketimi tutulmaktadır.Belediyemizin ihtiyacı olan ve alınması düşünülen taşıtların teknik şartnamelerinin hazırlanması, atölyede yapılması mümkün olmayan örneğin: hidrolik sıkıştırmalı, çöp taşıtlarının kasa imalatı, damperli kamyonlarımıza yeni damper imalatı, su tankeri, arasöz, vidanjör akaryakıt tankeri gibi dış piyasada tamiri ve yapımı gerektiren işler için teknik şartnamelerin hazırlanması, takibi ve denetiminin yapılması, birimimiz tarafından piyasa araştırması yapılarak piyasada yaptırılmaktadır. Müdürlüğümüze müracaatları halinde diğer Müdürlüklerede teknik danışmanlık verilmekte bu bağlamda teknik şartnameleri hazırlanarak ilgili müdürlüklere gönderilmektedir. Belediyemize yeni alınan taşıtların garanti kapsamında yetkili servislerinde bakım ve onarımlarının yaptırılmaktadır. Hurda taşıt kayıtlarının tutulması, kimyasal yağ atıklarının toplanmasını organize etmek, telsiz hattını alıp dağıtımın sağlamak, belediyemizde kullanılan telsiz ve bataryaların bakım ve onarımını yapmak,yeni alınacak taşıtlar için piyasa araştırması yapmak ve taşıt almak birimimiz görevleri arasındadır. Atölyede genel çalışma şekli ise ;Muhtelif arızalar için atölyemiz bölümlere ayrılmıştır.Bundaki amaç arızalar konusunda personelin tecrübe kazanmasıdır.  Atölyemizin Bölümleri (Arızaların Genel Dağılımı Şu şekildedir.)  

   

Motorhane Teknik Servis
Alt Takım  Tornahane 
Kaporta   Lastikhane
Oto Elektrik Döşemehane 
Radyatörhane  Kaynakhane    

                                                                                                

        Bu bölümlerimizde taşıt arızaları giderildiği gibi aynı zamanda Döşemehane bölümümüzde diğer müdürlüklerin büro malzemeleride onarılmaktadır.Kaynakhane bölümünde de atölye ihtiyacı giderildiği gibi diğer müdürlüklerden, muhtarlıklardan, park, okul müdürlüklerinden gelen istekler de yapılan işler arasındadır.Belediyemiz hizmet taşıtlarının karışmış olduğu maddi hasarlı kazalara, Belediyeler ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesinin 72 Maddesine istinaden Bilirkişi olarak müdahale etmekte ve yasal süre içerisinde taşıtın nasıl onarılacağının karar verilmesi, hasar tespit raporlarının düzenlenmesi, Taşıt Sevk Birimi ile koordineli olarak ilgili sigorta şirketi ile irtibata geçilip meydana gelen kusur tespitinde hasarın karşılanması sağlanarak Belediyemiz şoförü kusurlu ise bağlı bulunduğu kaza derneğinden karşılanmasının sağlanması, şoför hiçbir derneğe bağlı değil ise kendisinden taksil edilmektedir. Hasarlı taşıtlar Müdürlüğümüz tarafından onarılarak bağlı bulunduğu Müdürlük hizmetine teslim edilir. Belediyeler ile Belediye-İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş sözleşmesinin 68. maddesine istinaden, Belediyemiz işçi personellerinin malik bulunduğu ve ikamet ettiği taşınır ve taşınmaz malların deprem, yangın, sel gibi tabii afetlere maruz kalınması halinde tarafımızdan oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu Raporuna istinaden müştekilere gerekli yardımın yapılması sağlanır.

 

AMBAR BİRİMİ

        Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet göstermekte olan Ambar Birimi Belediyemizin tüm araçlarının tamir bakımında kullanılmakta olan malzemelerin Belediyemize ait ayniyat ambarına giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması ve kontrolünün yapılması Bilgisayar Sistemi ile Birimimiz tarafından yapılmaktadır. Malzeme alımları, bir sisteme oturtularak gerekli olan malzemeler stok miktarları azami seviyeye düştükten sonra talep edilmektedir. Gerekli olan malzemelerin yeteri kadarı gerekli zamanda İkmal ve Bakım Onarım Biriminden talep edilmekte, alımı yapılan malzemeler Birimimiz tarafından Ambar girişleri yapılmaktadır. Bu şekilde fazla ve lüzumsuz stoklar yapılmamaktadır. Belediyemizin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere Müdürlüklerin ihtiyacı olan, akaryakıt (LPG Tüp Dolumu, Benzin, Kırsal Motorin, Motorin, Kalorifer Yakıtı, Madeni Yağ vb.) motorlu hizmet araçlarının yedek parça, akü, lastik, oto boyası ve bunun gibi malzemelerin kayıtları ve dağıtımı Birimimiz tarafından gerçekleştirilir. İkmal ve Bakım Onarım Birimi ile koordineli çalışılmaktadır.

 

TAŞIT SEVK BİRİMİ

        Belediyemize ait tüm motorlu taşıtların ve iş makinelerinin ruhsat işleri, ruhsat yenileme işleri, taşıtların fenni muayene ve egzoz gazı ölçümleri zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçelerinin yenilenmesi vize işleri, Trafik belgesi, tescil belgesi, plaka değişim işleri, motor tetkik ve motor değişim işleri, taşıtlarda yapılan tadilat işlerindeki değişiklikleri ve tadilat proje işleri Trafik kazasına karışan taşıtların resmi işlemlerini takip eder ve hasarın giderilmesini sağlar. Ekonomik ömürlerinin tamamlamış taşıtların hurda işlemlerinin yapılması gibi işler birimimiz tarafından yürütülmektedir. Tüm taşıtlarımızın Trafik Şube Müdürlüğü, Taşıtlar Vergi Dairesi, Şoförler ve Otomobilciler Odası Makine Mühendisleri Odası vb. Kurum ve Kuruluşlarla ilgili tüm işlemlerinin yürütülmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Belediyemiz müdürlüklerinin günlü ve saatli taşıt taleplerinin yanı sıra, Vilayet, Kaymakamlık, Sivil Savunma, Seçim Kurulu araç talepleri bu Birimimizce karşılanarak hizmet verilmektedir. Belediyemizce düzenlenen Kültür ve Sanat etkinliklerinde, Kurban Bayramında Türk Hava Kurumu emrine Kurban toplama işi için, İzmir Enternasyonal Fuarının açılışından kapanışına kadar Vilayet Makamının araç talepleri, Grup Sağlık Başkanlığınca düzenlenen aşı kampanyalarına Karabağlar Belediyesi Spor Biriminin taşıt talepleri vs. işler için taşıt temin eder. Mevcut resmi taşıtlarımıza ilaveten ihale ile sürücülü olarak taşıt kiralanmasını karşılar. Hafta sonları yada mesai bitimi çalışmalarda gerekli programlar yapılmış, aksaklıklara yer vermeden yada olumsuzlukları en aza indirerek gereken yapılmaktadır. Şehir dışı görevlerde ise, görevlendirilen taşıt ve sürücülerinin yasal takibi Taşıt Sevk Birimimizce programlanır taşıt plakaları belirlenip, gerekli Başkan Olurları ve Mülk Amir onayları alınarak taşıtlar hazır tutulur ve sürücülerinde her türlü yolluk ücretleri, ihtiyaçları yasal açıdan görev kağıtları ve Başkan olurları birimimizce hazırlanarak görevlerinin yerine getirilmesinde sorun yaşanmamaları sağlanmaktadır. Başkanlık Makamının çalışma programlarının yoğunluğunu yaşayan Müdürlüklerimizin gerçekleştirdiği faaliyetlerinde, etkinliklerinde ve gerçekleştirdikleri tüm hizmetlerde; açılış, tören, tiyatro, konser vb. faaliyetlerde ve tüm etkinliklerde taşıt talepleri yasal çerçevedeki her türlü isteklerin talebi karşılanır ve gereken Birimimizin denetiminde gerçekleştirilir. Günlü olarak şoförle beraber taşıtların temin edilmesi ve göreve gönderilmesi birimimiz tarafından gerçekleştirilir. Belediyemizin çeşitli Müdürlüklerinde ihtiyaç için kullanılmak üzere kiralanan taşıtlar ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ve kiralanan taşıtların şoförüyle beraber puantajın doğru biçimde tutulması ve aylık hakedişlerinin hazırlanması birimimiz tarafından gerçekleştirilir. 

Top