Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


BİRİMLERİMİZ

Kültür Sanat Birimi

Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde yer alan kültür ve sanat faaliyetlerinin devamlılığını sağlayarak; Karabağlar’ın sosyo-kültürel yapısının yükseltilmesi, kentimizdeki kültür-sanat gruplarının desteklenmesi ve vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliğin güçlendirerek ‘daha yaşanabilir bir kent yaratılması’ hedefi doğrultusunda; “seminer, söyleşi, festival, sergi, tiyatro ve sinema gösterimleri, atölye çalışmaları, kurs, yarışma ve konser vb.” her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetin planlama ve organizasyonu yanında; bu alanda kitap, dergi, broşür, bülten hazırlamak, basmak ve dağıtmaktan sorumludur.

Telefon 0(232) 414 76 57
Adres Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası 2. kat Yeşillik Cad. No: 232 Cenetoğlu Mah./Karabağlar.

 

  1.  

Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının ölümsüz yazarlarından Reşat Nuri Güntekin’in bir dönem içinde yaşadığı ve eserlerini kaleme aldığı bu kagir ev; 1873 yılında Kilimcizade Ailesi tarafından yaptırılmıştır. Konak Belediyesi tarafından 2007 yılında restorasyonu tamamlanan bu eserin içinde bulunduğu alan; hazırlanan bir rekreasyon projesi ile (Rıfat Kilimtepe’nin anısına) Kilimtepe Parkı’na dönüştürülmüştür. 2007 yılından itibaren Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı olarak hizmet veren bu tarihi yapı; 5000’e yaklaşan üyesi ile ilçemizde önemli bir kültür-sanat merkezi haline gelmiştir.

 Kütüphane faaliyetlerinin dışında her hafta düzenli olarak “Masal Çarşambaları, Çocuk Draması Kurs Çalışmaları ve kentimizin değişik bölgelerinden gelen konuklara yönelik Bilgilendirme Toplantıları” ile çalışmalarına devam etmektedir.

Masal Çarşambaları Gönüllüsü ve Yeni Kuşak Köy Enstitüsü Derneği üyeleri tarafından her hafta okunan masallar, “Duvara Karşı Tiyatro Grubu” tarafından canlandırılmaktadır. Çocukların da oyuna katılımıyla her seferinde finali değişen gösteriler, Yeni Kuşak Köy Enstitüsü Derneği Gönüllülerinin mandolini eşliğinde seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ile devam etmektedir. Masal Çarşambalarına her yıl yaklaşık 1200 öğrencimiz katılmaktadır.

Telefon 0(232) 414 80 83
Adres Kilimtepe Parkı 3206. Sok. No:12 Çalıkuşu Mahallesi Karabağlar/İZMİR.

 

  Aydın Çocukevi

Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Aydın Çocuk Evi’nde çağdaş, donanımlı, özgüveni yüksek çocukların yetişmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir.

Telefon 0 (232) 414 79 16
Adres 4274 Sok. No: 42/A Aydın Mahallesi, Karabağlar/İZMİR.

 

Karabağlar Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi(KARBEM)

Karabağlar Belediyesi Eğitim Merkezi (KARBEM)  20 Eylül 2012 tarihinde, İlçemizde sosyo-ekonomik yetersizliği olan ailelerin çocuklarına, eğitimlerine destek ve fırsat eşitliğini sağlamak adına; lise, üniversiteye hazırlık ve ara sınıflardaki öğrencilere ücretsiz eğitim sunmak amacıyla kurulmuştur. İlçemizde bu alanda artan ihtiyaçlar göz önüne alınarak, KARBEM' e bağlı olarak Aydın Eğitim Merkezi (20 Kasım 2015) tarihinde hizmete girmiştir.

Öğrencilerimizin eğitim merkezinden yararlanabilmeleri için Karabağlar İlçesi sınırları içerisinde ikamet etmesi veya İlçemizdeki okullarda okuyor olması şartı aranmaktadır.

Bu eğitim merkezinde 32 kişilik eğitmen kadrosu ile sistemli ve programlı eğitim alan öğrenciler; LGS, TYT ve AYT sınavlarında başarı sağlarken, 6-7-10 ve 11. sınıflardan gelen öğrenciler de eğitim gördükleri okullarındaki derslerine katkı sağlamaktadır. Bunun yanında Belediyemizce, eğitim gören tüm öğrencilerin test ve sınav kitapçıkları ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Ayrıca, öğrencilerin kendi geleceklerini belirlerken, doğru ve sağlıklı bir şekilde bölüm ve okul tercihinde bulunmaları için konunun uzmanı öğretmenler tarafından öğrenciler ve ailelerine rehberlik hizmetleri de verilmektedir.

Eğitim Başarısı:

2018-2019 eğitim öğretim yılında, KARBEM' de eğitim gören 322 öğrenci, LGS sınavına katılmış ve 318 öğrenci yerleştirmiştir.

Yerleşen öğrencilerden;

2 öğrenci Fen Lisesine

1 öğrenci İstanbul Erkek Lisesi

2 öğrenci Atatürk Lisesine

3 öğrenci Bornova Anadolu Lisesine

3 öğrenci İzmir Kız Lisesine olmak üzere

Toplam 297 Öğrenci Anadolu Lisesine

3 öğrenci Sosyal Bilimler Lisesine

5 öğrenci İmam Hatip Liselerine

11 öğrenci Meslek Liselerine yerleşmiştir.

Yine 2018-2019 eğitim öğretim yılında, TYT ve AYT sınavlarında KARBEM’ de eğitim gören 277 öğrenciden 245 öğrenci tercih yapmıştır. Bu öğrencilerden 235 tanesi yerleşmiştir.

Yerleşen öğrencilerden;

2 öğrenci Tıp Fakültesi

4 öğrenci Hukuk

1 öğrenci Psikoloji

2 öğrenci Rehberlik ve Psikolojik danışma

14 öğrenci Mühendislik olmak üzere

Toplam 229 öğrenci lisans, 106 öğrencimizde önlisans programlarına yerleşmiştir.

2019-2020 eğitim öğretim yılında kurumumuz 1424 öğrenciye hizmet verilmekte olup bu öğrencilerden 350’ si üniversiteye (TYT-AYT) 336’ sı ise LGS’ ye hazırlanmaktadır.

Kültürel Faaliyetler:

Belediyemiz, KARBEM' de eğitim gören çocukların eğitim düzeylerinin yükseltilmesi için yapmış olduğu çalışmaların yanında; çocukların sosyo-kültürel seviyelerinin yükseltilmesi ve yaşadıkların kent ile bütünleşmelerini sağlamak amacıyla çeşitli kültür-sanat faaliyetleri de düzenlemektedir.

KARBEM öğrencilerinin katıldığı futbol ve voleybol turnuvaları düzenlenerek, öğrencilerin hem bedensel gelişimlerini desteklemekte hem de sosyal yönden grup bilinciyle hareket etmelerini sağlamaktadır.

Yaşadığımız Teknoloji ve Bilgi çağında bilgi edinmenin değer ve önemini kavratmak amacıyla her yıl KARBEM öğrencilerinin katıldığı sınıflar arası bilgi yarışmalarımız, eğlenerek de edinilen bilgilerin güzel bir ortamda paylaşılmasını sağlamaktadır.

KARBEM bünyesinde, öğretmenlerimizin öncülüğünde kurulmuş olan kültür-sanat kollarında açılan kurslarda (koro, dans, tiyatro vb.) kendilerini geliştirme fırsatı bulunan öğrenciler; yıl içinde düzenlenen değişik etkinliklerde, canlı performanslar düzenleyerek, bu alandaki becerilerini sergileme imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca bu etkinliklere katılımı sağlayan; değişik kültürel çevrelerden gelen dezavantajlı öğrenci ailelerinin, bu yolla sosyal ve kültürel yaşama entegrasyonu konusunda da önemli kazanımlar elde edilmektedir.

Belediyemizce, değişik tarihlerde düzenlenen "söyleşi, panel, tiyatro, konser" gibi etkinliklerin yanında tarihi, kültürel değerlerini tanıma amacıyla düzenlenen "kültür gezilerine" katılım sağlayan KARBEM öğrencilerinin kültürel birikimlerini geliştirmesine olanak sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin sınavlarda tercih yapacakları üniversite ve liseleri daha yakından görmek amacıyla "eğitim gezileri" de düzenlenmektedir.

Kayıt Kabul Esasları:

KARBEM’e kayıt “Başvuru Formu'yla” yapılır. Kayıt olan öğrenci/üye için KARBEM giriş kartı düzenlenir. Başarıyı arttırmak için ve aynı seviyede olan öğrencileri bir araya gelerek daha sağlıklı eğitim alabilmeleri amacıyla seviye tespit sınavı yapılır. Üye kayıt kabulde istenecek belgeler ve aranan şartlar şunlardır:

a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) İkametgah belgesi,
c) Öğrenci ise öğrenci belgesi (Halen öğrenci olduğu okuldan alınacaktır) mezun durumda olan bireylerden diploma fotokopisi,
d) İki adet fotoğraf,
e) Gelir durumunu belirtir belge,
f) 18 yaşını bitirmiş bireylerden (reşit durumdaki) sabıka kaydı istenir.
Ayrıca 18 yaşın altındaki her üyenin bir velisi olması zorunludur.

Telefon 0(232) 414 7805-06-07
Eposta karbem@www.karabaglar.bel.tr
Adres 3771/13. Sok. No:4, 35120 Devrim Mahallesi/Karabağlar/İzmir

 

Karabağlar Kent Konseyi

Yaşadığımız kente sahip çıkmak, yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine daha fazla kesimin katılımını sağlamak, çalışmalarını denetleyebilmek, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına katkıda bulunmak ve Karabağları dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet, güç ayrımı gözetmeden birlikte yönetmek, daha çağdaş, daha katılımcı, daha uygar bir yapı oluşturmak, kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirme amacı ile kentin sürdürülebilir ve yaşanabilir geleceğine yönelik yerel yöntemlerle katılımcı bir anlayış getiren, kent ve yaşam kalitesini geliştiren, bir toplu girişim ve bir yerel demokratikleşme hareketidir.

Karabağlar Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Kadın Meclisi, Engelli Meclisi, Emekli Meclisi, Emekli Meclisi, Yunus Emre Mahalle Meclisi’nin yanısıra; Kadın ve Engelli Meclisi Çalışma Grupları, Mülteci ve Göçmen Çalışma Grubu, STK Çalışma Grubu, Kültür Sanat Çalışma Grubu, Eğitim Çalışma Grubu ve birçok gönüllüden oluşmaktadır.

 

Telefon 0(232) 414 8055-56
Email kentkonseyikarabaglar@gmail.com
Adres  2904/1 Sokak No:3 Özmer Apt. D:3 Bahar Mahallesi Karabağlar.

 

Çocuk Meclisi

Karabağlar Çocuk Meclisi, Uluslararası sözleşmeler ile yasal mevzuat gereğince çocuk kabul edilen, 0-18 yaş arası çocuklar tarafından oluşmaktadır. Çocuk Meclisi üyeleri meclis çalışmaları kapsamına giren görevleriyle ilgili faaliyetlerde Belediyenin tüm imkânlarından yararlanabilmektedirler. Belediye ayrıca, Çocuk Meclisi´nin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve Çocuk Meclisi´ni tanıtıcı her türlü çalışmayı yapmaktadır. Meclis, çalışmalarında bağımsızdır. Çalışmalarındaki idari işlemler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülür. Çocukların çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Belediye tarafından danışman görevlendirilebilmektedir.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilkeleri ışığında ilçedeki çocukların sorunlarını tespit eder, sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunur.

 

 

Top