Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat

Özel Kalem Müdürlüğü
Anasayfa > Müdürlükler > Özel Kalem Müdürlüğü

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

 

Özel Kalem Müdürlüğü olarak misyonumuz çalışanlarımızın ortak katılımı, kaynakların dengeli kullanımı ve uygun zaman planlaması ile yasalar çerçevesinde ve genel politikalar doğrultusunda ilçe halkının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri en kısa sürede sunmaktır. 

Amacımız Başkanın, Belediye birimleri ve diğer kuruluşlarla iletişimini azami düzeye çıkararak verimli bir çalışma programının sağlanmasıdır.

Direk Başkanlık Makamına bağlı olan Müdürlüğümüz kendi içinde birimlere sahip olmakla beraber, Başkanlık Makamı, Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, talimatlarının ilgili birimlere iletilmesi, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi noktasında sekreterya  servisine sahiptir

Başkanlık Makamı'nın görev ve sorumluluklarında kendilerine yardımcı olmak ve Belediye Başkanı’nın mevcut yükünü hafifletmek Özel Kalem Müdürlüğü' nün görev ve yetkileri dahilindedir. 

Belediye'de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlükler ile Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etme görevi Özel Kalem Müdürlüğü'nün önemli görevleri arasındadır. 

Belediye Başkanının verdiği sözlü ve yazılı talimatları eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmaktan, mahiyetindeki personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur.

Özel Kalem Müdürlüğü'nün bir diğer hizmeti ise çeşitli açılış ve törenlere Belediye Başkanı'nın iştirak etmesini temin etmek, herhangi bir sebepten dolayı Belediye Başkanı'nın katılamadığı organizasyonlara Başkanlık Makamı adına gerekli bilgilendirme mesajı, hediye (telgraf, çelenk ya da çiçek) göndermektir.    

Resmi protokollerin imza törenleri ve yurtiçi ve yurtdışından gelen konukların ağırlanması ile ilgili çeşitli etkinlikleri organize eder.

Belediye Başkanının yurt dışına yaptığı seyahatlerle ilgili koordinasyonu sağlamak ve gerekli yazışmaları yapmaktır.

İlçemizdeki resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli irtibatı sağlayarak Sosyal belediyecilik anlayışının yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Başkana vatandaşlar tarafından gelen mektup ve dilekçeleri değerlendirip ilgili birimlere sevk eder, başkanın görmesi gerekenleri üst yazıyla konu özetleyerek başkanın onayına sunar.

Harcama Yetkilisi olarak Belediye Başkanı adına Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesini kullanır.

İhale Yetkilisi olarak yasada belirtilen iş ve işlemlerin gerçekleştirmesini sağlar.

Özel Kalem Müdürlüğü’nün yıllık bütçesini hazırlar ve takibini yapar.

Top