Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat

Plan ve Proje Müdürlüğü
Anasayfa > Müdürlükler > Plan ve Proje Müdürlüğü

Arzu SEZER

PLAN VE PROJE MÜDÜRÜ

 

Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli haritaların yapımı,

5 yıllık imar programının ilgili diğer Müdürlüklerle birlikte hazırlanması,

İmar planlarına uygun olarak imar programı içinde bulunan yapı yerleri için gerekli arsa üretimi ile kamusal alanların belirlenmesine esas düzenleme sahalarının seçilmesi,

Seçilen düzenleme sahalarının yasa ve yönetmelikler doğrultusunda imar uygulamalarının yapılması,

Taşınmazların yola terki, birleştirilmesi ve ayrılması ile ilgili tescile esas işlemlerinin yürütülmesi,

Yeni yapılacak yapıların müellifince hazırlanan parseller üzerindeki konumunu belirleyen yapı yeri uygulama ve yapı yeri kot krokileri ile projesine göre subasman seviyesine gelen yapıların kontrol işlemlerinin yürütülmesi,

İlçemiz dahilinde meydan, bulvar, cadde ve sokaklara isim veya numara verilmesi ile anılan yerler üzerinde bulunan binalara kapı numarası verilmesi, işlemlerinin sağlanması,

Dışarıdan gelen bütün yazışmaların kayıt altına alınmasını,ilgili birimlere iletilmesini, cevap verilmesini, belediyenin diğer birimlerinden dışarıya gönderilecek evrakların kayıt altına alınmasını ve postalanma işlemlerinin sağlanması.

Top