Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat

Yapı Kontrol Müdürlüğü
Anasayfa > Müdürlükler > Yapı Kontrol Müdürlüğü

Umut Esved AKBAL

YAPI KONTROL MÜDÜRÜ

 

Sağlıklı kentleşmeyi sağlamak adına; gecekondu ve ruhsatsız yapılaşmayla mücadele hususuna dair iş ve işlemleri yürütür. Başta 3194 Sayılı İmar Kanunu olmak üzere; 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 2981 Sayılı İmar Affı Kanununun ilgili maddeleri, müdürlüğümüzün faaliyetlerinin yasal çevresini oluşturmaktadır. Ruhsatsız yapılaşmayla ilgili olarak para ve yıkım cezalarının alınması; yıkılacak derecede tehlike arz eden metruk yapıların tespiti ve yıktırılması; 6306 Sayılı Yasa kapsamındaki riskli yapıların dönüştürülmesi işleri müdürlüğümüzün ana uğraş konularıdır.

Top