Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


HİZMETLERİMİZ

Çevre Denetimi İle İlgili Çalışmalar

Konut bölgelerinin içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen inşaat faaliyetleri ile işyerlerin, jeneratör, klima, soğutma fanı, hidrofor, hava kanalları, kompresör, havalandırma motoru gibi gürültüler ile eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültüler, Çevre Denetim Birimimizce; 2872 sayılı Çevre Kanununa bağlı çıkartılan 04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” doğrultusunda getirilen esaslar çerçevesinde gerek programlı veya programsız, gerekse şikâyete bağlı olarak denetimler ve gürültü düzeyi ölçümleri yapılmaktadır. Ayrıca atık yönetimini ilgilendiren ve çevre kirliliği oluşturan tüm faaliyetlerle ilgili izleme, denetim ve idari yaptırım süreçleri denetim birimimizce takip edilmektedir.

 

  Çevre Denetimleri

 • Makina kaynaklı çevresel gürültü denetimleri
 • Müzik kaynaklı çevresel gürültü denetimleri
 • Raporlamaya esas gürültü seviyesi ölçümü
 • Baca ve emisyon kaynaklı denetimler
 • Bitkisel atık yağlarla ilgili denetimler
 • Ambalaj atıklarıyla ilgili denetimler
 • Planlama aşamasındaki faaliyetlerle ilgili denetimler
 • Planlama aşamasındaki yapılarla ilgili denetimler
 • 18.11.2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Çevresel
  Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'' ile mevcut yönetmeliğin 26.maddesi (a) bendinde değişiklik yapılmıştır.

  ''Konutlarda kişilerin kendi davranış ve alışkanlıklarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, yürüme, konuşma, temizlik yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo dinleme, her türlü müzik aleti, çamaşır makinası, buzdolabı, elektrik süpürgesi, mekanik veya motorlu dikiş makinası, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinası, koşu bandı gibi ekipmanları kullanma, hava kanalları, temiz ve pis su tesisatı, jeneratör, hidrofor, kompresör, yakma kazanı, asansör, çöp bacaları ile mahalle aralarında ve meskenlerde yapılan düğün, asker uğurlamaları ve benzeri kutlamalar, evcil hayvan besleme ve bina içinde yapılacak tadilat gibi faaliyetler, ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü olarak değiştirildiğinden dolayı gürültü ölçümü kaldırılmıştır. Bundan böyle bu tür faaliyetler Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilecektir.''

Ambalaj Atıklar İle İlgili Çalışmalar

24.08.2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile Merkez İlçe Belediye Başkanlıklarına verilen sorumluluklar  kapsamında Belediye Başkanlığımız 56 mahallede ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplama projesi geliştirmiştir. 18 araç ve 30 personel ile bölgemizde düzenli toplama hizmeti devam etmektedir. Kağıt-karton atıklar, plastik atıklar, kompozit atıklar ve cam atıkların kaynağında ayrı toplanması amacıyla işbirliği yapılan yetkilendirilmiş kuruluşlar ve lisanslı toplama ve ayırma tesisi ile birlikte bölgemizde ambalaj atığı yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyulan kutu, konteyner ve cam kumbaraları gibi toplama materyallerini tedarik etmekte ve yönetim planı çerçevesinde uygun görülen alanlara konumlandırmaktadır. 

AMBALAJ ATIK TÜRLERİ

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLENLER (GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSUNA ATILABİLİR)

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLENLER (GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSUNA ATILAMAZ)

KAĞIT / KARTON

- Gazete ve Dergiler
- Defter, kitap ve kağıtlar
- Kartonlar
- Plastik içermeyen kağıtlar
- Kağıt torbalar
- Sigara paketleri

- Yağlı ve ıslanmış kağıtlar
- Karbon ve faks kağıtları
- Duvar kağıtları
- Yapışkan içerikli kağıtlar
- Mumlu kağıtlar
- Kağıt havlu ve tuvalet kağıdı

CAM

- Renkli / renksiz tüm cam şişeleri

- Büyük alanlı camlar (pencere-kapı camı gibi)

PLASTİK

- PET, PE, PP, PS, PVC şişeler
- Plastik şişeler
- Plastik temizlik malzemeleri şişeleri

- Motor yağı ve boya kutuları
- Margarin kutuları
- Yağlı kaplar

METAL

- Aluminyum içecek ve konserve kutuları
- Aluminyum folyolar
- Mutfak malzemeleri

- Boya kutuları
- Deodorantlar
- Motor ve makine yağı kutuları

 

Bitkisel Atık Yağlar İle İlgili Çalışmalar

19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği Belediyemiz; yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemekte, kızartmalık yağların hanelerden toplanması için halkı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplama faaliyetlerini organize etmektedir. Bitkisel atık yağların geri kazanımı amacıyla Mahalle Muhtarlıklarımız, Zabıta Karakollarımız ve Semt Merkezlerimize atık yağ toplama bidonları yerleştirilmiştir. 

Atık Pil ve Akümülatörler İle İlgili Çalışmalar

31.08.2004 tarih ve 25596 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği'nce Belediyemiz, atık pillerin toplanması konusunda yetkilendirilmiş kuruluş ile ortak çalışarak atık pilleri diğer atıklardan ayrı toplayıp, düzenli depolama sahasına göndererek depolanmasını veya geri dönüşümünü sağlamaktadır.

Elektrik ve Elektronik Atıklar İle İlgili Çalışmalar

22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Belediyemizce e-atıkların toplanması işlemine başlanmıştır.İlgili yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren Belediyeler için bu atıkları toplamak ve çevre lisanslı işleme tesislerine göndermek yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.Belediye Başkanlığımız elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması amacıyla toplama sistemi oluşturmuştur.

Ömrünü Tamamlamış Lastik Atıkları İle İlgili Çalışmalar

25.11.2006 tarihli ve 26357 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Belediyemiz toplama çalışması yürütmektedir. 

Eğitim Çalışmalarımız


      Müdürlüğümüzce Çevre Kanunu kapsamında işbirliği yapılan kuruluşlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Belediyemiz sınırlarında bulunan okullara eğitim verimektedir. Müdürlüğümüz tarafından Belediyemiz sınırlarında bulunan 117 ilkokul, ortaokul ve lisenin tamamına eğitim verilmesi hedeflenmektedir.2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde 24 okulumuzda eğitim çalışması yapılmıştır.

Top