Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat

Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Anasayfa > Müdürlükler > Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Aykut KOLATAR

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

 

Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Belediye Başkanının emir ve onayı üzerine aşağıdaki görevleri yerine getirir;

İzmir Karabağlar Belediyesi merkez birimleri ile bağlı kuruluşların çalışmalarını, işlemlerini hukuki açıdan teftiş etmek, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

İzmir Karabağlar Belediyesi bağlı birim ve kuruluşların teftişinin etkin bir biçimde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

Görev alanına giren konularda, belediye birimlerinin ve bağlı kuruluşların soruları hakkında görüş bildirerek danışmanlık hizmeti vermek,

Başkanın emir ve onayı ile yapılan teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma sırasında öğrenilen, soruşturmayı gerektirir nitelikteki hususlarda, kanunların verdiği yetkiye dayanarak soruşturmaya başlamak,

Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırmalar yaparak alınması gereken kanuni ve idari tebdirler konusunda Başkana tekliflerde bulunmak.

Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü müfettişleri ayrıca 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri' nin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında Valilik Makamınca verilen ön inceleme görevlerini de yerine getirmektedir.

Top