Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Anasayfa > Müdürlükler > Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Çiğdem KARAT

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜR V.

 

Müdürlüğümüz, Karabağlar Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 49/2014 meclis numaralı 72/2014 sayılı meclis kararına istinaden kurulmuş olup, 01.07.2014 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçemizde sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, göçten kaynaklanan sosyo-kültürel entegrasyonunun sağlanması, kaynaklara erişim olanağı kısıtlı olan kişilere hizmetlerin erişimi, toplumsal yaşamda sosyal dengeyi sağlamak amacıyla yoksullukla mücadele edilmesi, demokrasi ve kalkınmanın önünde büyük bir engel olan kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın ve gençlerin istihdama katılımının sağlanması, çocuk suçluluğunu önleme ve çocukların daha iyi eğitim olanaklarına ulaşması, engelli vatandaşlarının kent yaşamına katılımı ile hizmetlere erişebilir olmalarının sağlanması, yaşlılarımıza daha sağlıklı ve kaliteli yaşam sağlanması, tüm vatandaşlarımıza hak temelli yurttaşlık bilinci kazandırılması amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Misyon 

Toplumsal cinsiyete duyarlı, eşit yurttaşlık hakları ve toplumun kırılgan kesimlerine yönelik hizmetlerde erişim önceliği ilkelerini demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile harmanlayarak Karabağlar’da yaşayan i htiyaç sahiplerine ayni, nakdi, psikolojik, sosyal alanda destek olmak, kırılgan grupların topluma kazandırılmaları için çalışmalar yaparak sosyal refahın artmasını sağlamaktır.

Vizyon

Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, hesap verebilirlik, müdürlüğün iç yönetiminde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, belediye
kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, hizmetlerin planlanmasında sürdürülebilirlik ilkelerini esas alır.

Top