Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


POLİKLİNİK HİZMETLERİ BİRİMİ:

Poliklinik Hizmetleri :

Belediye personeli ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının yanı sıra polikliniğimize müracaat eden tüm vatandaşlara  poliklinik hizmeti verilmekte, muayene ve tetkik sonuçlarına göre tedavileri düzenlenip, gerekirse bir üst sağlık kuruluşuna sevkleri yapılmaktadır.

Hemşirelik Hizmetleri :

Polikliniğimize müracaat eden hastalar için hekimlerimizce istenen enjeksiyon, pansuman, tansiyon ölçümü ve takibi, EKG çekimi gibi hemşirelik hizmetleri  verilmektedir.

Laboratuvar Hizmetleri :

Polikliniğimize müracaat eden hastalar için hekimlerimizce istenen tam kan sayımı, sedimantasyon, CRP, ASO, tam idrar, kan gurubu tespiti, kan şekeri  ölçümü gibi laboratuvar hizmetleri verilmektedir.

CENAZE HİZMETLERİ BİRİMİ :

Cenaze Hizmetleri

Karabağlar ilçesi sınırları içinde meydana gelen doğal ölümlerde mevzuat gereği;

Ölüm sağlık kurumlarında gerçekleşmiş ise ölüm belgesi sağlık kurumunca düzenlenmektedir.

Ölüm sağlık kurumları dışında mesai saatleri içinde gerçekleşmiş ise ölüm belgesi Karabağlar Belediyesi hekimleri tarafından verilmektedir.

Mesai saatleri içinde cenaze hizmetleri iletişim no : 414 79 63

 

 Mesai saatleri dışında gerçekleşen ölümlerde ölüm belgesi Karabağlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından hazırlanıp Karabağlar Kaymakamlığınca onaylanan defin nöbet listesindeki nöbetçi hekim tarafından verilmektedir.

 Gömme izin belgesi düzenlenirken ölenin kimlik belgesi ve varsa mevcut hastalığına dair raporları hazır bulundurulması gerekmektedir. Görevli hekim tarafından ölüm bilgileri Ölüm Bildirim Sistemine (ÖBS ) elektronik ortamda kaydedilir. Ölene ait nüfus cüzdanı  İlçe Nüfus Müdürlüğüne iletilmek üzere teslim alınır ve vefat edenin yakınına düzenlenen defin belgesinden 2 nüsha gerekli işlemlerde kullanılmak üzere verilir

Mesai saatleri dışında cenaze hizmetleri iletişim no : 188

İDARİ HİZMETLER BİRİMİ :

Müdürlüğümüz hizmetlerinin idari işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktadır.

TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ  BİRİMİ:

Evde Sağlık Hizmetleri :

  İlçemiz sınırları içerisinde yaşlılık veya kronik hastalıkları nedeniyle yatağa tam bağımlı, engelli hastaların yaşadıkları ev ortamında tanısı konulmuş ve ilgili kliniklerce verilmiş tedavilerinin takibi, hasta yakınlarının eğitimi, pansuman ve yatak yarası bakımı, reçetelendirilmiş enjeksiyon ve serum takılması, sonda değişimi, şeker ve tansiyon takibi gibi sağlık hizmetleri verilmektedir.

Evde sağlık hizmetleri iletişim no :414 76 46

Hasta Nakil Hizmetleri:

 Karabağlar Belediye sınırları içinde ikamet eden kronik hastalıklar, felç, kanser, yaşlılık gibi nedenlerle yatağa bağımlı hale gelmiş hastalar ile geçirdiği operasyon veya hastalık nedeniyle  sedye ile taşınma zorunluluğu bulunan ve acil durumda olmayan hastaların hafta içi her gün mesai saatleri içinde evden hastaneye hastaneden eve nakilleri sağlanmaktadır.

Hasta Nakil Hizmetleri iletişim no; 414 79 62

Koruyucu Sağlık ve Eğitim Hizmetleri:

 Koruyucu hekimlik ve toplum sağlığının korunması amacıyla halka ve belediye çalışanlarına sağlık taramaları, toplumda sık görülen hastalıklar konusunda bilgilendirme eğitimleri verilmektedir.

İŞ SAĞLIĞI HİZMET BİRİMİ

  Belediye personeline sağlık gözetimi, periyodik muayene, tetkik ve aşılarının yapılması, eğitim verilmesi, risk değerlendirmesinin yapılmasını kapsayan  iş sağlığı hizmetleri verilmektedir.

 

Top