Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


MUHTARLIK İŞLERİ BİRİMİ

 1. Muhtarların gerek Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden gerek ise diğer yollardan yaptığı her türlü başvuruları almak ve buna bağlı tüm işlemleri, Müdürlüğümüz yönetmeliğinde  belirtilen esaslar çerçevesinde ve Müdürün talimatı doğrultusunda yürütmek ve yasal süresi içerisinde işlem sürecine ilişkin ilgilisine bilgi verilmesini sağlamak,
 2. Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek,
 3. Muhtarların ihtiyacı olan bayrakları zamanında muhtarlık ofislerine teslim etmek,
 4. Yine mahallede vefat eden vatandaşlar için Belediyenin imkanları dahilinde ikram aracı temin etmek,
 5. Mahallede vefat eden vatandaşlar için cenaze aracı temin etmek,

İDARİ İŞLER BİRİMİ

 1. ‘Standart Dosya Planı’ çerçevesinde ;  Müdürlüğe intikal eden ya da Müdürlükten çıkan her türlü evrakın kaydını tutmak,bu evrakların arşivini oluşturup takibini yapmak,
 2. Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,
 3. Personelin her türlü özlük işlemlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,
 4. Müdürlüğün yıllık bütçesini, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
 5. BİMER, Bilgi Edinme , Muhtar Bilgi Sistemi ve  Dilekçe ile müdürlüğümüze başvuru yapan muhtarların istek ve önerilerini ilgili müdürlüklere göndererek takibini sağlamak ve sonuçtan muhtarları bilgilendirmek ,
 6. Müdürlüğün bütçesinin el verdiği ölçüde Muhtarlık Ofislerinin ihtiyaçlarını  ayni yardım olarak  karşılamak, 
 7. Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirme
Top