Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Anasayfa > Müdürlükler > Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

ŞAHİN KARAMAN

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ

 

   RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz; 1984 yılında 3030 sayılı "Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" unun yürürlüğe girmesi ile kurulmuştur. Müdürlüğümüz iş ve işlemleri 3572 sayılı "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun", 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu", 5393 sayılı "Belediye Kanunu" ile 2005/9207 Karar sayılı "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri" çerçevesinde yürütülmektedir.

 

Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu bilincinde ve gayreti ile Toplum sağlığı ve çevrenin korunmasında işyerlerinin faaliyetinden kaynaklanan tehditlerin ortadan kaldırılması için çalışırken girişimcilerimizi desteklemek, beklenti ve önerilerini dikkate alarak halkımızın ve girişimcilerimizin yanında olmak.

VİZYONUMUZ

Bölge Halkını, girişimcisini ve çevreyi önemseyen, hizmeti ile bütünleşmiş yüksek nitelikli personeli ve yenilikçi teknik donanımı ile tanınan bir hizmet kuruluşu ve rehber olmak.

DEĞERLERİMİZ

İşletmelerin; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına sahip olması, ülke ekonomisine ve işsizliğe sağlamış olduğu pozitif katkı ile önemsenmeye ve değer verilmeye. Her insan güler yüze, varlığına duyulan saygıyı hissetmeye, fizyolojik ve psikolojik olarak konforlu ve dengeli bir çevrede yaşamaya, layıktır.

İLKELERİMİZ

Hizmete Girişimci ve Halkının Önerilerine Önem vermek, Onlarla Birlikte Çalışmak

Çevre ve Toplum Sağlığını Korumak

İşletmecileri Desteklemek

Demokratik, Şeffaf, güler yüzlü ve Dürüst Hizmet Vermek

İnsan Haklarına ve Düşüncelerine Saygılı Olmak

Yasal Düzenlemelere Bağlı Kalmak

Top