Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat

Hukuk İşleri Müdürlüğü
Anasayfa > Müdürlükler > Hukuk İşleri Müdürlüğü

Banu Melek AĞAR

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ

 

Belediyemizin taraf olduğu adli işlemlerde kurumumuzu temsil etmek, Belediyemiz ile vatandaşlar arasında hasıl olan tüm problemler hakkında yargı öncesinde hukuki sınırlar içerisinde kalarak çözümler üretmek, Belediyemiz bünyesindeki işleyişte; Belediyemiz bünyesinde bulunan bütün müdürlüklere hukuki mütalaalar vermek, Meclis dönemlerinde hukuk komisyonu toplantılarına katılmak, komisyon görüşü doğrultusunda mazbatalarını hazırlamaktır.

Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak yerel hizmet birimi olan Belediyemizin yasal sınırlar içerisinde en iyi hizmetin üretilip; vatandaşlarımıza en iyi şekildi ulaştırılabilmesi için yukarıda sıralanan görevleri en iyi şekilde yapmaya özen gösterilmektedir.

Hukuk İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde "Karabağlar Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik" gereğince, öncelikle adli dava, idari dava ve icra işlerini Belediye Başkanımız adına vekaleten takip etmek ve sonuçlandırmak görevlerini mevzuat ve meslek kurallarına uygun olarak yerine getirilmektedir.

Bu görevlerinin yanı sıra Başkanlık Makamı, Belediyemiz Encümeni ve diğer müdürlüklerce sorulan hukuki konular ve işlemler hakkında gerekli hukuki incelemeleri yaparak değerlendirme sonuçları ile mütalaalar vermektedir.

Belediyemizin taraf olduğu adli ve idari davalarda, Belediyemizin hak ve çıkarlarını koruyacak her türlü önlem alınmakla beraber, yargıya intikal etmeden sorunların çözülmesi için de gereken her türlü çalışmayı yapmaktadır. Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre Belediye Başkanlığımızca yapılan tüm ihalelerde bir avukat ihale komisyonunda yer alarak ihale sürecine hukuksal katkı sunmaktadır.

Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak, Belediyemizin en kaliteli hizmeti vatandaşlarımıza en kısa zamanda ulaştırabilmesi için, yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler kullanılmakta ve bu yetkiler kullanılırken Belediyemizin hak ve çıkarları ön planda tutularak, her türlü özen ve özveri gösterilmektedir.

 

 

Top