Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Anasayfa > Müdürlükler > İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Yılmaz VATANSEVER

İşletme ve İştiraklar Müdürü

 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi gereği Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair yönetmelik esasları çerçevesinde, Karabağlar Belediye Meclisi’nin 02.05.2023 tarih ve 34/2023 sayılı Meclis Kararı gereğince kurulmuştur. Müdürlüğümüz belediyeye ait hizmet tesislerinin bakım, onarımı ve Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletmelerin, kuruluş ve işleyişleri ile ilgili iş ve işlemlerini yapmakla, belediyemize ait hizmet alanlarının temizlenmesi, güvenliği ve lojistik destek sunmakla yükümlüdür. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, kurumsal kapasiteyi güçlendirmek, sosyal tesisler kurarak vatandaşların sosyal gereksinimlerinin kaliteli ve uygun maliyetle karşılanmasını sağlamak amacıyla hizmet etmekteyiz.

Vizyon

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ortaya çıkardığımız, işletmeler ve bu işletmeler aracılığıyla sunmuş olduğumuz hizmetlerimizden, her vatandaşın eşit, şeffaf, yüksek standartlarla memnun bir şekilde yararlanabilmelerini sağlamak.

Misyon

Belediyemizin bütçe içi ve dışı işletmelerinin hizmet sunumunda kalite, sürdürülebilirlik, şeffaflık, uygulamada adalet, eşitlik ve belediye kaynaklarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak.

 

 

 

 

 

Top