Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


ŞANTİYE BİRİMİ

Birimimiz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama,istinat duvarı, tretuvar, merdiven, pazaryeri yapımları ve yol tamir bakım gibi işleri kendi araç ve gereç ve iş görenleri ile yapmaktadır.Müdürlüğümüz yerel yöneticilik anlayışı ile halkımızın ve kentimizin sorunlarını bir bütünlük çerçevesinde değerlendirip en kısa sürede kalıcı imalatlar yaparak kentlimizin huzur ve esenlik içinde yaşamasını sağlamak amacını kendisine ilke edinmiştir.

YAZI İŞLERİ BİRİMİ

Yazı İşleri Birimi ,Müdüriyet makamından gelen havaleli yazı ve vatandaş şikayet dilekçelerinin kayıtları yapılarak ilgili birime zimmet karşılığı teslim edilir. Müdürlüklerden gelen yazıların ivedi olarak cevaplanmasını sağlar. Müdürlükte çalışan işçi ve şirket çalışanlarının puantajlarını düzenler. Sendikal yardımların (ölüm,evlenme,doğum vb.) ilgili personele ödenmesini sağlar. Çalışan işçi personelin özlük hakları ile ilgili dosyaları düzenler.

BAŞ ŞOFÖRLÜK

Şantiye bünyesinde günlük göreve çıkan kamyon, iş makinesi ve binek araçların görev yerlerini ve şöförlerini organize eder. Dış görevde arıza yapan araçların takibini yapar.Ekiplere malzeme sevkini sağlar.

TÜKETİM VE DEMİRBAŞ AMBARI

Müdürlüğümüz bünyesindeki işçilerin sarf malzemelerinin teminini ve dağıtımını yapar.Belediyemiz kullanımında olan her türlü bina, araç, techizat la ilgili olarak görevli ekiplerin malzeme teminini sağlar ve dağıtır. Demirbaş kayıtlarını tutar ve zimmetli olarak kullanıcılarına vererek takibini yapar.

AĞIR BAKIM BİRİMİ

Müdürlük kullanımında olan kamyon, iş makinası ve binek araçların imkanları doğrultusunda her türlü tamiri ve yenilenmesi ile ilgili olarak tecrübeli ustalar ile bakımlarını yapar.

DIŞ KAYNAKHANE

Belediyemizde ihtiyac duyulan her türlü elektirik ve oksijen kaynaklarıyla ilgili olarak tamir ve bakım çalışmalarını yapar.

YAPI ONARIM ALT BİRİMİ

Belediyemiz bünyesindeki hizmet binaları, sosyal tesisler, lojman ile parkların inşaat ve tadilatlarını yapar.

HAVUZ ONARIM ALT BİRİMİ

Belediyemiz bünyesindeki parklarda bulunan havuzların bakım ve onarımını yapar.

ELEKTİRİK ONARIM ALT BİRİMİ

Belediyemizin bünyesindeki hizmet binaları sosyal tesis, lojman ve parkların elektrik arıza ve tadilatlarını yapar.

İNŞAAT - YOL BİRİMİ

- Hizmet binalarının bakım onarımı

- Yeni yolların açılması

- Mevcut yolların açılması

- Yaya kaldırımlarının düzenlenmesi

- Yeni yolların asfaltlanması

- Asfaltı bozulmuş yolların asfaltlanması

- İmar planlarında park olarak tahsis edilmiş yerlere yeni park yapılması

- Mevcut parkların düzenlenmesi

- Parkların bakım onarımı

- Talepler doğrultusunda okulların bakım-onarımlarının yapılması

- Talep doğrultusunda yeni muhtarlık ofisleri yapılması

- Mevcut muhtarlıkların bakım-onarımının yapılması

- Yeni hizmet binalarının projelendirilmesi ve yapılması

- İnşaat ruhsatı alınması aşamasında yol katılım bedellerinin hesaplanarak yapı sahiplerinden ilgili birimlerce tahsil edilmesinin sağlanması

- Yapım işleri

- Hizmet alımı

- İhaleler

- Doğrudan teminle mal alımı işleri yapılır.

ELEKTRİK - MAKİNE BİRİMİ

- Hizmet alımı

- Yapım işler (sıhhi tesisatla ilgili)

- İş makinesi alımı

- Araç alımı

- Teknik malzeme alımı

- Doğrudan teminle mal alımı

- İhaleler

- Asansör periyodik bakımları ve bırakma alma işlemlerinin takibi

- Klimaların bakım ve onarımı

- Her türlü elektrik projesi, kontrolü,elektronik malzeme alımı,doğrudan teminli alımı ve elektrik uygulamaları

- Altyapı hizmetleri

- İçme suyu,pis sularının kontrollük işlemleri yapılır.

İDARİ İŞLER BİRİMİ

Yazı İşleri Birimi ,Resmi kuruluşlardan, dış Müdürlüklerden gelen resmi evrakları ,vatandaş talep ve dilekçelerini kayda alarak ilgili birime zimmet karşılığı teslim edilir. Müdürlüklerden gelen yazıların ivedi olarak cevaplanmasını sağlar. Müdürlükte çalışan işçi ve şirket çalışanlarının puantajlarını düzenler.Memur personelin yemek puantajlarını düzenler.İşçi ve memur personelin maaş bordolarını hazırlar.Sendikal yardımların (ölüm,evlenme,doğum vb.) ilgili personele ödenmesini sağlar.Personelin izin,rapor,hastane faturaları.eczane faturaları yapılarak ilgili müdürlüklere gönderilmesini sağlar ve emeklilik işleri ile ilgili işlemleri hazırlar.

Top