Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Anasayfa > Müdürlükler > Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

Figan Yıldırım

Mali Hizmetler Müdür V.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca, Belediye’ye ait mali iş ve işlemlerin yürütülmesini, mali kayıtların tutulmasını, gelirlerin tahsili ile giderlerin hak sahiplerine ödenmesi işlemlerini yürütür.

Karabağlar ilçesinde yaşayan vatandaşlarımıza  insan odaklı, şeffaf ve erişilebilir bir şekilde hizmet etmek öncelikli amaçlarımızdandır.

Müdürlüğümüzde Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi, Gelir Tahakkuk ve Takip Birimi bulunmaktadır.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri

  • Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsilini sağlamak,
  • Para ve parayla ifade edilebilen değerleri, emanetleri, teminatları almak, saklamak ve zamanı geldiğinde de ilgililere iade etmek,
  • Gelirlerin artırılması yönünde çalışmalar yapmak
  • Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamak,
  • Muhasebeye ait defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
  • Mali işlemlere ait bilgi ve raporları, Bakanlığa, ilgili kamu idarelerine, Başkanlığa ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,
  • İdarenin  mülkiyetinde  veya  kullanımında  bulunan  taşınır  ve  taşınmazlara  ilişkin  icmal cetvellerini  düzenlemek
  • Malî  kanunlarla  ilgili  diğer  mevzuatın  uygulanması  konusunda  üst  yöneticiye  ve harcama  yetkililerine  gerekli  bilgileri  sağlamak  ve  danışmanlık  yapmak. 
  • Vatandaşlarımızın yapacakları mali iş ve işlemleri E- Devlet ve kurumsal web sitemiz aracılığı yapmalarını sağlamak ve bu uygulamaları geliştirmek.

İletişim :

Telefon : 414 78 40

Faks : 414 78 61

Mail : malihizmetler@karabaglar.bel.tr

 

Top