Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


BİRİMLER

AYNİ NAKDİ YARDIMLAR BİRİMİ

Kişilere ihtiyaçları ve kurumun olanakları ölçüsünde; süreli ya da süresiz olarak temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak olan hasta ve/veya engelli durumda olan kişilere, ekonomik olarak eğitimini devam ettirmekte zorlanan öğrencilere, sağlıklı ortamında barınmayan muhtaçlara ayni ve/veya nakdi yardımda bulunmak, gıda bankacılığı yapmak, sosyal destek kartı vermek, aşevi hizmeti vermek amacı ile ayni nakdi yardım birimi kurulmuştur. Yardımlar; Nakdi Yardımlar, Ayni Yardımlar, Aşevi ve Çamaşırhane Hizmeti olarak verilmektedir.

DANIŞMANLIK BİRİMİ

Danışmanlık Birimi, Karabağlar'da aileleri desteklemek ve aile bilinci oluşturma konusunda örnek bir kent olmak, kadınlara destek vererek hayatın içinde var olmalarına katkı sağlamak, Karabağlar nüfusunun büyük bölümünü oluşturan çocuk ve yaşlıları destekleyerek yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla Aile Danışmanlığı, Kadın Danışma, Çocuk Ergen Danışmanlığı,  Ulu Çınarlar Klübü ( Yaşlı Çalışmaları ) kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

ENGELLİ DANIŞMA BİRİMİ

Engelli vatandaşların her türlü bilgiye erişimi, hizmetlere ulaşabilmesi ve ihtiyaç duydukları konularda destek almaları ve güçlenmeleri, psikolojik ve hukuksal olarak danışmanlık hizmeti almaları ve engelliliğin en aza indirilebilmesi için toplumun bilinçlendirilmesi, engellilerin eğitimi, istihdamı, rehabilitasyonu ve topluma uyumunu sağlamak amacıyla hizmet verir.

İDARİ İŞLER BİRİMİ

Müdürlük ve bağlı birimler personelinin tüm özlük dosyalarını tutarak, izin, rapor, puantaj ve diğer işlerinin takibini yapar.

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ BİRİMİ

Çalışmalarında cinsiyete dayalı eşitsizliği gözeterek kadınları karar verme sürecinde desteklemek; kadınları pratik ihtiyaçları etrafında örgütleyerek beceri ve özgüven kazandırmak, kalıcı politikalar için girişim kapasitelerini geliştirmek, ayrıca kadınların liderlik ruhunu açığa çıkarmak hedeflenmektedir.

MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YARDIM BİRİMİ

4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun kapsamında yapılan yardımları gerçekleştirmek üzere açılır.

SEMT MERKEZİ VE KURSLAR BİRİMİ

Belediye, her yaş gurubuna ait bireylerin sürekli gelişen, yaratıcı, üretken bireyler olarak yaşam kalitelerinin artırılması ile topluma tam ve eşit katılımlarının sağlanması amacıyla uygun görülen mahallelerde semt merkezi/merkezleri açar. Semt merkezleri, yoğun göç alan ve kalkınmada öncelikli bölgelerde,  kırılgan grupların da ulaşabileceği yeterlilikte, teknik donanımı haiz olarak açılır. Merkezlerde, eğitim ve kurs salonları, idari büro ve çocuk oyun odaları ile uygun yerlerde çamaşırhane bulunur. Hür türlü teknik donanımı sağlanır. Ayrıca uygun donanıma sahip yerlerde iş ve meslek kursları düzenlemek üzere kurs merkezleri açılır.

TAZİYE HİZMETLERİ BİRİMİ

Karabağlar İlçesi sınırları içinde vefat eden vatadaşlarımızın yakınlarına yönelik Taziye İkram Aracı, Taziye Evi, Taziye Ziyareti ve Taziye İçin Masa Sandalye Desteği verilmektedir. Ayrıca şehit aileleriyle dayanışmak amacıyla ilçemizde ikamet eden şehit yakınlarına psiko-sosyal destek verilmektedir.

Top