Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


BİRİMLER

İDARİ İŞLER BİRİMİ:

Müdürlüğe EBYS dışında gelen ve giden tüm evrakların kayıt ve takip işlemlerini yapmak, bu evraklara usulüne uygun olarak işlem yapmak,

Müdürlüğe ait demirbaş eşyanın kayıtlarını tutmak, ilgili personele zimmet yapmak, demirbaş eşyanın giriş ve çıkışlarını listesine göre düzenli olarak kontrol etmek

Müdürlük çalışanlarının özlük işleri ile ilgili (izin, hastalık, fazla çalışma vb.) işlerini takip etmek,

Müdürlükte çalışan kadrolu işçilerin özlük haklarını takip etmek ve puantajlarını düzenlemek,

Doğrudan hizmet alımı yoluyla yapılan “Temizlik, Süpürme, Çöp Toplama ve Nakli İşi”nin teknik şartname ve sözleşme esaslarına göre yürütülmesini sağlamak,

 

İŞLETME AMİRLİĞİ:

Doğrudan hizmet alımı yoluyla yapılan “Temizlik, Süpürme, Çöp Toplama ve Nakli İşi” kapsamında çalışan personelin ve araçların teknik şartname ve sözleşme esaslarına göre çalışmalarını düzenlemek,.

Müdürlük tarafından ve vatandaşlar tarafından iletilen istek ve şikayetlerin gereğini yerine getirmek,

Kullanılan araç ve gereçlerin sürekli olarak faal halde bulunması için gerekli tedbirleri almak,

24 saat esasına göre faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.

 

Top