Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Anasayfa > Müdürlükler > İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Serdar ACAR

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜR V.

 

5747 sayılı yasa ile kurularak tüzel kişilik kazanan Karabağlar İlçe Belediyesi Belediye Meclisinin 07/04/2009 tarih ve 05/2009 sayılı kararı ile faaliyete geçmiştir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü aşağıda listelenen yasa ve yönetmeliklerin belediyelere vermiş olduğu yetki çerçevesinde Belediye Başkanının talimatları doğrultusunda memur, işçi, sözleşmeli personel ve şirket çalışanlarının kazanılmış özlük haklarının  korunması ve devam ettirilmesini amaçlayan,ihtiyaç duyulan birimlerdeki personel gereksinimini  diğer kurumlardan  nakil yoluyla veya açıktan atama şeklinde karşılayan, etkinlik, verimlilik, işe devam, yer ve görev değişiklikleri, kurumdaki sorunların saptanması, tanımlar ve çözüm önerileri geliştirilmesi,  bunları üst yönetimin gündemine taşıyarak  çözülmesini sağlayan, Belediyenin diğer birimlerine sorumluluk alanındaki konularda danışmanlık hizmeti yapan ve bu alandaki gelişmeleri gerek eğitim seminerleri ve gerekse genelge ve diğer yazışma usulleri ile aktaran ve bilgilendiren bir birimdir.

Bu itibarla; Karabağlar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak yetki ve sorumluluklarımızı belirleyen yukarıda yazılı ilgili mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde Belediyemizin kuruluş tarihinden itibaren tüm memur, işçi sözleşmeli personel ve şirket çalışanlarının özlük haklarının takibinde, sosyal haklardan yararlandırılmasında, gerektiğinde personelin ödül ve başarı belgesi verilmesi, disiplin cezası ile tecziyesi işlemlerinde, çalışma huzurunun, birlik ve beraberliğin sağlanması vizyon ve misyonuyla görevin sürdürülmesine devam edilmektedir.

 

 

Top