Hızlı Menü X

Arkaplan Rengi

Linklerin Altını Çiz

Linkleri Belirginleştir

Ayarları Sıfırla

Kapat


HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

S.No Hizmetin Adı Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç Süre)
1 Sıhhi İşyerleri

-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvuru formu  için tıklayınız.
-Esnaf ve Sanatkâr ise Sicil Tas. ve Oda kayıt belgesi
–Kira kontratı
-Yarım kapaklı dosya
-Yangın tüpü faturası
-Yapı kullanma izin belgesi
-Şirket ise imza sirküleri
-Vergi levhası fotokopisi
-Ustalık Belgesi
-2 adet fotoğraf
-Müdürlüğümüz İşyeri Tetkik Biriminden Uygunluk Yazısı
-İşyeri Çalışan Listesi için tıklayınız.
-İtfaiye uygunluk raporu
-Müdürlüğümüz Sağlık Biriminden Uygunluk
-Belediyemize Borcu Yoktur Yazısı

-Yapı Kayıt Belgesi ve belge detayları
- Numarataj ve Krokisinin Fotokopisi 

-Şehir Şebeke Su Bağlantısı
-İdare gerek gördüğünde ek evrak isteyebilir.

İstenilen belgelerin tesliminden sonra, 20 dakika içerisinde ruhsat işleminiz tamamlanır.
2 Umuma Açık İşyerleri

-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvuru formu  için tıklayınız.
-Esnaf ve Sanatkâr ise Sicil Tas. ve Oda kayıt belgesi
–Kira kontratı
-Yarım kapaklı dosya
-Emniyet Uygunluğu
-Yapı kullanma izin belgesi
-Şirket ise imza sirküleri
-Vergi levhası fotokopisi
-Ustalık Belgesi
-3 adet fotoğraf
- Müdürlüğümüz Sağlık Biriminden Uygunluk
-İtfaiye uygunluk raporu
-İdare gerek gördüğünde ek evrak isteyebilir.

-Yapı Kayıt Belgesi ve belge detayları
- Numarataj ve Krokisinin Fotokopisi 

-Belediyemize Borcu Yoktur Yazısı

-Şehir Şebeke Su Bağlantısı
-Müdürlüğümüz İşyeri Tetkik Biriminden Uygunluk Yazısı
-İşyeri Çalışan Listesi için tıklayınız.

İstenilen belgelerin tesliminden sonra, 20 dakika içerisinde ruhsat işleminiz tamamlanır.
3 Gayri Sıhhi Müesseseler

G.S.M. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINDA İSTENEN BELGELER'İN LİSTESİ için tıklayınız

Gayrisıhhi müessese açma ruhsatı başvuru/beyan formu için tıklayınız.
-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvuru formu için tıklayınız.
-Esnaf ve Sanatkâr ise Sicil Tas. ve Oda kayıt belgesi
–Kira kontratı
-Yarım kapaklı dosya
-Deşarj İzin belgesi
-Yapı kullanma izin belgesi
-Şirket ise imza sirküleri
-Vergi levhası fotokopisi
-Ustalık Belgesi
-İşyeri Risk Analizi
-İşyeri Güvenlik Listesi
-İZSU atık su görüşü
-İtfaiye uygunluk raporu
-Müdürlüğümüz Sağlık Biriminden Uygunluk
-Belediyemize Borcu Yoktur yazısı
-Müdürlüğümüz İşyeri Tetkik Biriminden Uygunluk Yazısı
-İşyeri Çalışan Listesi için tıklayınız.
-Yer Seçim belgesi
-İş akım şeması
-Çed Raporu

-Yapı Kayıt Belgesi ve belge detayları
- Numarataj ve Krokisinin Fotokopisi 

-Şehir Şebeke Su Bağlantısı
-Makine yerleşim raporu
-Şehir şebeke suyu analiz raporu
-İdare gerek gördüğünde ek evrak isteyebilir.
-Sorumlu müdür sözleşmesi, diploma sureti
-İlaçlama belgesi

İstenilen belgelerin tesliminden sonra, 20 dakika içerisinde ruhsat işleminiz tamamlanır.

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında Konak Belediyesi Grup Merkezi ile ortaklaşa Ölçü ve Ayar Hizmetlerinde bulunmak.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen süre de tamamlanmaması veya yukarıdaki tablo da bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

Ayrıntılı bilgi için iletişim numaraları:

(0232) 414 76 14 (0232) 414 76 16 (0232) 414 76 18
İlk Müracaat Yeri: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri: Başkanlık
İsim: Cemal PALUT İsim: Y. Güven GÜNGÖRMÜŞ
Ünvan: Ruhsat ve Denetim Müdürü Ünvan: Belediye Başkan Yardımcısı
Adres: Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar-İZMİR Adres: Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar-İZMİR
Telefon: 0 232 414 76 10 Telefon: 0232 414 77 32
Faks:   Faks:  
E-Posta: ruhsatdenetim@karabaglar.bel.tr E-posta:  ggungormus@karabaglar.bel.tr 
Top